Barion Pixel
Sütikezelés
A weboldalunk a sütiket arra használjuk, hogy a látogatásod nálunk mindig kellemes élmény legyen. Az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes cookie használatához, vagy a beállításoknál kiválaszthatod csak az általad kívántakat. Bővebben.
Alapműködést biztosító sütik Engedélyezett
Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezeket nem lehet letiltani.
Analitikai sütik
Ezek a sütik segítenek nekünk abban is, hogy javítsuk a felhasználói élményedet a weboldalunkon. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók viselkedését és javítsuk weboldalunk megjelenését.
Marketing sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy az érdeklődési körödhöz igazított hirdetéseket jelenítsünk meg, és mérjük a velük való interakcióidat. A megjelenő termékek és bannerek jobban tükrözik majd a személyes preferenciáidat.

Epr bevallás egyszerűen

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos általános információk

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. év LXXXV. törvény 1.§.(3) bekezdése határozza meg a termékdíjköteles termékek körét melyek az alábbiak: akkumulátor, csomagolószer,egyéb kőolaj termékek, elektromos, eletronikus berendezések, gumiabroncs, reklámhordozó papír, egyéb műanyag termékek, egyéb vegyipari termékek és irodai papír.

A törvény személyi hatálya azokra terjed ki, akik a termékdíjköteles termékekkel meghatározott tevékenységet – első belföldi forgalomba hozatal, saját célú felhasználás vagy készletre vétel, továbbá bérgyártás – végeznek. A termékdíj-kötelezettség terheli: -az első belföldi forgalomba hozót vagy - első saját célú felhasználót, - készletre vételt végzőt, - belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználóját, - bérgyártás esetén a bérgyártatót, - a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát. A termékdíjköteles termékeket vámtarifaszámok szerinti bonásban a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. év LXXXV. törvény. 1. melléklete határozza meg. A termékdíjköteles termékek a kormányrendeletben szereplő kódszámokkal kerülnek azonosításra.

Forgalomba hozatalnak a - termékdíj-köteles termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása, valamint - belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön nyilvántartásba vett kötelezett általi átruházását szükséges tekinteni, amennyiben a külföldről küldeményként vagy a fuvarozásra feladott termék a küldeményként való megérkezésekor, vagy a fuvarozás befejezésekor belföldön található. - külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását;

Nem minősül forgalomba hozatalnak a -természetes személy által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása (amennyiban arra eseti jelleggel kerül sor), -ÁFA szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása, - vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása, - termékdíj raktáron belüli átruházása, -ÁFA szerinti kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása.

Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék ideértve más termék tartozékaként, vagy alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként a számviteli törvényben meghatározott célokra való felhasználása érvényesül, Saját célú felhasználásnak minősül továbbá - a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása, - elfogyasztás, megsemmisítés, alaktalanítás, - a számvitelről szóló törvényben meghatározott alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, valamint beruházás és felújítás, karbantartás keretében való felhasználása; - minden más használat, ami nem az számviteli törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi. - A csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől

A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék .( Selejtezési jegyzőkönyv és hulladék nyilvántartás megléte kötelező, ennek hiányában nem sorolható a kivételek közé.) Nem minősül a saját célú felhasználásnak továbbá, ha az újrahasználható raklapot a tulajdonos a bérleti rendszer üzemeltetője számára - az engedélyezett bérleti rendszer keretén belül történő használat céljából - rendelkezésre bocsátja. Nem minősül saját felhazsnálásnak a belföldi gazdálkodó tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újrahasználható csomagolószer elválasztása, illetve a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer 365 napon belüli külföldre történő visszaszállítása sem.

Bérgyártás esetében a termékdíj megfizetésére a bérgyártató lesz köteles.

A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a kötelezett termékdíj kötelezettségét beszerzéssel, a termékdíj-köteles termék készletre vételével keletkeztesse,forgalomba hozatal helyett, mellyel jelentős mértékben csökkenthető a kötelezettséghez kapcsolódó adminisztrációs teher.

A termékdíj-kötelezettség a készletre vétel napján keletkezik, ami termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja vagy ennek hiányában az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

A készletre vétel szerinti kötelezettség megállapítást választók tárgyévben választásukat nem változtathaják meg. A készletre vétel esetén a tárgyév első napján készleten lévő termékdíjköteles termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a nyitókészlete, és a termékdíjat tárgyév első termékdíj megállapítási időszakának bevallásában kell bevallani és megfizetni. Amennyiben a kötelezett vissza kíván térni a kibocsátás szerinti termékdíj-kötelezettsége keletkezéshez, akkor az év fordulónapján készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt készít és ezen készleten levő termékeket elkülönítetten nyilvántartja. A kötelezettnek a készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett termékdíjat ismételten nem kell megfizetnie.

• Első belföldi forgalomba hozatalnál- a termék értékesítéséről kiállított számla, vagy a tulajdonjog átruházásáról kiadott dokumentumban meghatározott - teljesítés napja. • Saját célú felhasználásnál a költségként történő elszámolás napján keletkezik illetve a csomagolás végleges elválasztásának időpontjában • Készletre vételnél az a nap, amikor számviteli nyilvántartásában eszközeiként szerepelteti, termék beszerzése esetén, a számlán feltüntetett teljesítés napja.

A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege, ideértve a belföldi előállítású csomagolást alkotó csomagolóeszközt is. A termékdíj tömegét kilogrammban kifejezve és 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni. A termékdíj tételei a Ktdt. 2. számú mellékelte alapján kerül meghatározásra.

A két tizedesjegy pontossággal kiszámított és a kerekítés szabályai szerint forintra kerekített termékdíjtétel (FT/kg) az adott termék vagy anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel és EPR díjtetel különbözete. (Amennyiben az EPR díjtétel magasabb a termékdíj általános díjtételénél a fizetendő termékdíj összege 0.)

A termékdíj kötelezettség: a termékdíj köteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő - bejelentkezési, - bejelentési, változás-bejelentési, - termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási, - termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási, - termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési, - bizonylat kiállítási, bizonylat megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési, - nyilvántartás-vezetési, - adatszolgáltatási, - nyilatkozattételi kötelezettség.

Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség - a termékdíj-köteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a termékdíj köteles termék változatlan állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre kiszállítását is; - a termékdíj-köteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű, természetes személy általi saját célú felhasználása során; - a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása esetén; - a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, amennyiben a kötelezett az újrahasználható csomagolószert 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállította; - az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő kibocsátása esetén, ha a csomagolószer az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvételre került, és arra a kötelezett betétdíjat alkalmaz; - újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig való forgatása; - a termékdíj-köteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő értékesítése esetén; vagy - belföldön lévő termékdíj-köteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó részére első alkalommal történő átruházása esetén, ha a külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra kerül.

EPR, termékdíj bevallás

Felmérést kérek

Hulladékbevallás

Felmérést kérek

Ügyfélszolgálat

Üdvözlöm, miben segíthetek?

Úgy látom, még nem jelentkezett be rendszerünkbe, ezért csak regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos információkkal tudok szolgálni. A teljes tudásommal csak bejelentkezés után tudom segíteni Önt!